The Bulgarian manufacturer of terry products, bathrobes and sweaters

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODMÍTNUTÍ ONLINE NÁKUPY

 

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODMÍTNUTÍ

 

Společnosti YANA JSC

 

Panagyurishte, "Bratya Deykovi" St. №2,

 

EIK 102004258

 

Oznamuji, že odstupuji od mnou uzavřené smlouvy o nákupu tohoto zboží/služeb:

 

................................................. .. ............................................................. ...................................................

 

................................................. .. ............................................................. ................................................. / Popis produktu /

 

Zboží bylo objednáno dne ...................

 

Zboží bylo přijato dne ...................... / uveďte datum převzetí uživatelem /

 

................................................. .. ................................... Uživatelské jméno /

 

Gr./s................................................................. ...................................... /Adresa uživatele /

 

................................................. .. ............................. /Bankovní účet Uživatele

 

................................................. .. ...............................

 

...................................................................... ..

/Datum/ / Podpis uživatele /

 

Uživatel má právo do 14 dnů bezpodmínečně odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory bez placení jakýchkoli nákladů, s výjimkou nákladů na doručení.

Lhůta 14 dnů začíná dnem:

  • uzavření smlouvy - v případě smlouvy o poskytování služeb;
  • převzetí zboží spotřebitelem nebo třetí osobou s výjimkou dopravce

Do 14 dnů od projeveného přání odstoupit od smlouvy musí spotřebitel vrátit zboží obchodníkovi. Do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy, vrátí obchodník spotřebiteli všechny přijaté částky s výjimkou částek za dodání.